3 nieuwe bestuurders voor grootste productiebedrijf van Limburg

Bewel – bestuur in nieuw kleedje: welkom Joris, Ivan en Mieke

Drie nieuwe gezichten bij Bewel: Joris Vrancken (CEO van P&V Elektrotechniek), Ivan Hermans (managing director ZF Services Belgium) en Mieke Frans (bestuurssecretaris sociale economie bij Provincie Vlaams-Brabant) versterken er het dagelijks bestuur. Om snel en slagkrachtig te kunnen beslissen, hervormen de sociale ondernemers in één beweging ook hun bestuursorganen.

Binnen Bewel zijn er verschillende bestuursorganen actief. Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering, gevolgd door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Een werkgroep hervormde de afgelopen maanden het Bewel-bestuur.

“Voortaan werkt Bewel met een compact dagelijks bestuur”, verduidelijkt algemeen directeur Johan Bongaerts. “De Algemene Vergadering wordt uitgebreid, terwijl de Raad van Bestuur tegenwoordig minder leden telt. Het bestuur kan op deze manier (samen met de directie) snel en slagvaardig beslissen. Zo is Bewel – het grootste productiebedrijf van Limburg – klaar voor de toekomst.”

Wijzigingen onder de loep
Dit zijn de doorgevoerde wijzigingen:
-De Algemene Vergadering is het controlerend orgaan en tegelijk het fundament van Bewel. Hier treffen alle belanghebbenden elkaar minstens twee keer per jaar. Dit hoogste orgaan telt voortaan 22 leden.
-De Raad van Bestuur – die instaat voor het beleid en het beheer en tweemaandelijks samenkomt – is dan weer teruggebracht van 21 naar 13 leden.
-Het Dagelijks Bestuur ten slotte – dat maandelijks vergadert en de operationele werking opvolgt – telt voortaan 6 in plaats van 8 bestuurders.

Drie nieuwelingen in gebalanceerde kerngroep
Drie van de zes onafhankelijke bestuurders zijn nieuwe gezichten, weet Johan Bongaerts: “Met Joris Vrancken (CEO van P&V Elektrotechniek), Ivan Hermans (managing director ZF Services Belgium) en Mieke Frans (bestuurssecretaris sociale economie bij Provincie Vlaams-Brabant) verwelkomt onze kerngroep drie nieuwe leden. Zij vervoegen vaste waarden Hilde De Wilde, Jos Polleunis en voorzitter Koen Albregts. Drie personen hebben een achtergrond in de industrie of de dienstensector, de drie anderen hebben ervaring in de openbare sector en de sociale economie.Het Dagelijks Bestuur belichaamt zo exact waar we voor staan. Als sociale ondernemers gaan we voluit voor ondernemerschap en innovatie, en dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde en sociale manier.”