Baker Tilly start nieuwe dienstverlening: HR Consultancy Services

Recent ging Baker Tilly, expert in o.m. accountancy, boekhouden, fiscaal advies, juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale planning, successieplanning, advies Spanje…, van start met een nieuwe dienstverlening: HR Consultancy Services. De ‘war on talent’ met de daaraan gekoppelde employer branding, het behoud van goede werkkrachten en preventie op burn-out en ziekte is momenteel de eerste bekommernis van veel kmo’s. Net zoals de immer evoluerende HR-reglementering en -wetgeving.

Baker Tilly stelt echter vast dat heel wat klanten nauwelijks de tijd hebben om zich te verdiepen in deze materie en biedt hen een helpende hand om hun HR-beleid door te lichten, kosten te besparen en bij te sturen waar nodig. De belangrijkste peilers binnen de nieuwe HR Consultancy Services zijn dan ook hoofdzakelijk: een sociale audit van het HR-beleid; een screening van de sociaal-juridische arbeidsdocumenten en advies voor loonoptimalisatie; een doorlichting van de bedrijfscultuur in het kader van de work-life balance en de burn-out problematiek.

Nieuw Baker Tilly-team

“Uit ervaring weten we dat we onze klanten pas goed kunnen adviseren wanneer we ook een duidelijk zicht hebben op hun HR-beleid en bedrijfscultuur”, zegt Peter Weyers, vennoot Baker Tilly. “De expertise van het nieuwe HR Consultancy-team sluit daarom perfect aan bij de diensten die we reeds aanbieden met ons Individual Tax‘-team dat o.m. werkt op internationale tewerkstelling, loonoptimalisatie, bonusplannen en payrollcoördinatie. We worden nu voor onze klanten nog meer eenone-stop-shop voor HR-diensten.”

Het nieuwe HR Consultancy Services-team staat o.l.v. Lieven Nissens die recent werd aangetrokken als HR Consultancy Director. Na een kort intermezzo in de banksector bouwde hij ervaring op als salesmanager in de mutualiteiten en liep daarna een mooi parcours in de sector van de sociaal secretariaten, waar hij voor diverse HR-dienstengroepen verantwoordelijk was voor verschillende regio’s en departementen. “Voor Baker Tilly is hij de geknipte man. Met zijn ervaring, knowhow en de geïntegreerde samenwerking met onze andere teams kunnen we nu snel, en veel sneller dan andere dienstverleners, reageren op HR-vragen en problemen van onze klanten”, vervolgt Yves Coppens, vennoot Baker Tilly.

Quick Scan of complete sociale audit 

De schaalgrootte van een bedrijf speelt daarbij geen rol voor Baker Tilly. Een klein bedrijf of vrij beroep hoeft ook niet bevreesd te zijn voor de kostprijs. Lieven Nissens, HR Consultancy Director: “Met onze ‘HR Quick Scan’ aan een zeer betaalbare fee kunnen we meteen zien of er zich al dan niet problemen (kunnen) voordoen, wat er kan verbeterd worden of wat prioritair moet gebeuren. We analyseren hiervoor een beperkt aantal documenten binnen het bedrijf om mogelijke risico’s te detecteren.  Wil de klant op basis van onze eerste scan verder gaan met een uitgebreidere sociale audit, dan overlopen we met hem het volledige palet aan diensten”.

Elk bedrijf heeft eigen, specifieke HR-uitdagingen naargelang zijn grootte.  Voor een eenmanszaak is de eerste medewerker aanwerven altijd een belangrijke stap. Baker Tilly begeleidt hem dan met aanwervingstips, met de gangbare loon- en arbeidsvoorwaarden, info over werkgeverskortingen, overheidsverplichtingen, verzekeringen, onthaalbeleid… Een kleine onderneming heeft nood aan een sociale audit en advies over loonoptimalisatie. Voor een (middel)groot bedrijf is het doorvoeren van performance management ook heel belangrijk net als de vraag hoe werknemers na lange ziekte of burn-out terug te re-integreren op de werkplek.

Internationale expertise

Doordat Baker Tilly België deel uitmaakt van Baker Tilly International kan het voor elk type klant de kwaliteit en de kracht van een internationale speler combineren met het persoonlijk maatwerk en de kostprijs van een lokale speler. Dat betekent concreet dat het HR Consultancy Services-team voor werknemers van een Belgisch filiaal in het buitenland een beroep kan doen op de expertise van een lokaal Baker Tilly-kantoor.  Omgekeerd kan Baker Tilly België ook de HR-omkadering adviseren van in België opererende werknemers in opdracht voor een buitenlands bedrijf.