Belang online marketing voor B2B bedrijven neemt toe

De afgelopen maanden heeft Jelba, B2B online marketingbureau, onderzoek gedaan onder KMO-bedrijven actief in het B2B domein met de vraag in hoeverre het belang van online marketing toe neemt voor de verkoop. Circa 75 B2B-bedrijven zijn geïnterviewd en de resultaten zijn verrassend voor deze traditionele markten. 45% van de bedrijven geeft aan dat de komende 1-5 jaar de onlinesales & marketingstrategie in de top 3 staat van grote investeringen voor hun firma.

Niels Theunissen (co-founder Jelba België) licht toe, “de meest genoemde reactie was dat het steeds lastiger wordt om via de traditionele verkoopmethodes nieuwe klanten aan boord te krijgen”.

Opvallend uit de reacties was dat directeuren en eigenaar van KMO-bedrijven in de conservatieve markten zoals industrie, bouw en logistiek ook inzien dat de nieuwe generatie professionele inkopers inmiddels rond de 30 jaar is, en internet gebruiken als primaire bron. “Als wij hier niet zichtbaar zijn dan worden wij dus niet vanzelfsprekend meegenomen bij de offerte vorming” is een veelgehoorde uitspraak.

De resultaten sluiten aan bij de internationale onderzoeksresultaten van Forrester en Salesforce waaruit blijkt dat 96% van de B2B bedrijven zich via internet oriënteert.

Belgische KMO-bedrijven hebben nog een achterstand qua online business in vergelijking met andere Europese landen. KMO-bedrijven die al wel zijn gestart met online marketing in de B2B zijn zeer enthousiast over de resultaten. Het is wel een traject wat wordt omschreven als kennisintensief. Zij geven collectief aan dat het interne kennisniveau te laag is om een dergelijke strategie te formuleren, te implementeren en praktisch uit te voeren. Maar als het bedrijf het proces heeft doorlopen merkt men een extreme verhoging van de doeltreffendheid en rendabiliteit van de sales & marketinginspanningen. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat is er zowel behoefte is aan B2B websites om meer aanvragen, leads uit de markt te krijgen of B2B webshop om direct transacties te faciliteren.

Het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek was dat Belgische KMO-bedrijven zich in toenemende mate oriënteren op hun onlinestrategie. 45% van de bedrijven geeft aan dat de komende 1-5 jaar de online sales & marketing strategie in de top 3 staat van grote investeringen in de groei hun firma. Jelba deed dit onderzoek in het kader van de lancering van Jelba in België afgelopen juli. Het doel was om vast te stellen of Belgische B2B bedrijven klaar zijn voor een online transformatie. “De mate waarin de bedrijven bezig zijn met dit onderwerp en de positie op de agenda van de directie heeft ons positief verrast.” vertelt Jeroen Smolders, medeoprichter van Jelba België, “Het benadrukt nog maar eens dat wij op het juiste moment de stap hebben genomen om bedrijven in de industrie, bouw, logistiek en installatie te helpen om een strategie te vormen, implementeren en uit te voeren.“

www.jelba.be
Kerkstraat 8/2
3560 Lummen