Beter afvalbeheer dankzij online tool

“Afvalbeheer? Niets voor mij!” Dergelijke reacties zouden in de bedrijfswereld anno 2018 voltooid verleden tijd moeten zijn. Zeker met de gloednieuwe Cirkeltips van OVAM heeft eigenlijk niemand nog excuses om inzake afvalbeheer zomaar wat aan te modderen. De overheidsinstantie maakte op basis van talrijke data een intelligente website. Die biedt tips op maat, advies om de afvalfactuur te doen dalen en tot een milieuvriendelijker bedrijf uit te groeien.

BV: Wat zijn de Cirkeltips precies?

Woordvoerder Jan Verheyen: “Het is een door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gecreëerde online tool die het bedrijven eenvoudiger moet maken om concrete tips over afvalbeheer te kunnen consulteren. Op deze overkoepelende website brengen we informatie samen van zowel OVAM als talrijke partnerorganisaties (afvalinzamelaars, kenniscentra, sectorfederaties, beheersorganismen). Onze instelling is niet alleen bevoegd om de regelgeving van het afvalbeleid in Vlaanderen op te stellen, maar wil op deze manier bedrijven ook ondersteunen en inspireren om op een intelligente manier met hun materiaalstromen om te gaan.”

BV: Hoe zijn de Cirkeltips opgebouwd?

“Het perspectief van de ondernemingen staat centraal. Om dat te weten te komen, hebben we een enquête gedaan bij meer dan 5.000 Vlaamse bedrijven. Daaruit bleek onder meer dat ze een tekort hebben aan informatie rond afvalbeheer, maar ook dat ze – wegens tijds- of personeelsgebrek – niet de mogelijkheden hebben om zelf die informatie op te zoeken. Met de Cirkeltips anticiperen we daar gevat op: hier vinden ze op één plek een karrenvracht aan concrete informatie.”

BV: Op basis van welke data hebben jullie die tips geformuleerd?

“De cirkeltips zijn helemaal afgestemd op het bedrijfsprofiel (sector, omvang, geproduceerde afvaltypes,…). Dat is mogelijk dankzij het IMJV (Integraal Milieu Jaarverslag), waardoor we over de afvalgegevens van circa 16.000 bedrijven beschikken. Ondernemingen die aan deze bevraging hebben deelgenomen, kunnen die gegevens op ons platform consulteren. Nemen ze al diverse jaren deel aan het IMJV, kunnen ze daar eenvoudig ook hun evolutie van de voorbije jaren bekijken. Die afvalgegevens combineren we met info uit de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) zodat we weten in welke sector iedere onderneming actief is.”


De tips kunnen worden afgestemd op de specifieke identiteit van een bedrijf.

BV: Hoe weet een onderneming hoe sterk ze scoort inzake afvalbeheer?

“We hebben praktische sorteertips voor ondernemingen die nog niet sterk met afvalbeheer bezig waren, maar ook voor firma’s die daar al verder in staan, bijvoorbeeld via een circulair businessmodel. Daarnaast is de website erg handig om hun resultaten te benchmarken met die van ondernemingen uit dezelfde sector. Voor elke sector hebben we een gemiddelde score becijferd, die ook rekening houdt met de omvang van het bedrijf. Op basis daarvan kunnen ze een zelfevaluatie maken en bepaalde ingrepen plannen om nog beter te scoren.”

BV: Wat is de doelstelling van het online discussieplatform?

“Op dit discussieplatform kunnen ze kennis delen, peilen naar de ervaringen van andere ondernemingen en zich daardoor laten inspireren … Als we daarmee kunnen bijdragen tot een nog beter beheer van bedrijfsafval in Vlaanderen, zou dat super zijn.”

Tekst | Bart Vancauwenberghe  Beeld | OVAM