Dreigende handelsoorlog doet de financiële markten beven

De globale handelsoorlog domineert nu al maandenlang het nieuws. Bijna dagelijks worden nieuwe bedreigingen en tweets uitgewisseld, waarbij de vrees voor een escalatie de financiële markten parten speelt en wispelturig maakt. Toch was er recent ook goed nieuws te vergaren wat betreft importtarieven. Een meeting tussen Trump en Jean-Claude Juncker heeft tot een voorlopige wapenstilstand geleid tussen de VS en Europa en tot de intentie voor een nieuw handelsakkoord. 

De komende maanden zullen gesprekken gevoerd worden tussen beide regio’s voor het afschaffen van importtarieven of andere handelsbelemmeringen op industriële producten, met uitzondering van auto’s.  Terwijl de gesprekken lopen zullen geen nieuwe tarieven ingevoerd worden, ook niet op Europese auto’s waar Trump heel hard mee dreigde. De bestaande tarieven op staal en aluminium blijven voorlopig overeind, maar ook hier wordt naar een oplossing gezocht. Trump benadrukte bovendien nog de intentie van Europa om snel sojabonen vanuit de VS in te voeren, iets wat China in zijn vizier had genomen als tegenmaatregel op de Amerikaanse invoerheffingen. Daarnaast zal Europa bekijken om vloeibaar gas vanuit de VS in te voeren, hoewel hiervoor eerst de nodige infrastructuurwerken nodig zijn. Naast auto’s werd landbouw eveneens niet opgenomen in een potentieel akkoord gezien de gevoeligheid van de sector,  zowel in Europa als de VS. Hoewel een akkoord verre van getekend is en een wispelturige Trump nog altijd zijn kar kan keren, reageerden markten alvast positief op het perspectief van meer vrijhandel en niet minder. Het verklaart voor een stuk de heropleving van Europese aandelen de voorbije maand
(zie grafiek  1 hieronder). Dreigende handelsoorlog doet de financiële markten beven

In tegenstelling tot Europa, lijken de handelsrelaties tussen de VS en China slechter te worden. De voorbije maanden is er een opbod geweest aan importtarieven tussen beide landen. Nadat de VS eerder al beslist had om voor 50 miljard dollar aan Chinese producten te belasten met importheffingen, werd het proces in gang gezet om een verdere 200 miljard USD aan ingevoerde Chinese goederen te belasten. Deze dreiging heeft zijn effect alvast niet gemist met een daling van de Chinese beursindexen en een daling van de Renminbi als gevolg. Amerikaanse multinationals die massaal grondstoffen en componenten invoeren vanuit China worden hierbij eveneens getroffen. Dit zal uiteindelijk nadelig zijn voor de Amerikaanse consument gezien deze heffingen meer dan waarschijnlijk worden doorgerekend. Daarnaast ondervinden Amerikaanse exporteurs hinder van importtarieven die China als vergelding heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een importheffing op sojabonen die Amerikaanse boeren in moeilijkheden brengt. 

De consensus in de VS om harder op te treden tegen China is alvast heel groot. De bedoeling van de Trump-administratie is dat China stopt met oneerlijke handelspraktijken, zijn markt opent en echte concurrentie toelaat. Daarnaast speelt ook de dreiging dat China de VS economisch en technologisch voorbijsteekt in de komende decennia. De algemene verwachting is ook hier dat Trump met harde taal en actie China naar de onderhandelingstafel zal dwingen om zo een beter akkoord voor beide landen af te dwingen. Wij lijken alvast te geloven dat een dergelijk scenario heel waarschijnlijk is. 

Dreigende handelsoorlog doet de financiële markten beven

Ietwat ondergesneeuwd, tussen al het protectionistische nieuws door zijn de kwartaalrapporten die bedrijven wereldwijd de voorbije weken volop op de financiële markten loslieten. De conclusie hier blijft dat ondanks hogere marktverwachtingen, de meeste bedrijven er terug in zijn geslaagd deze te overtreffen. De sterke globale economie blijft de omzet- en winstgroei van de bedrijven ondersteunen. Op grafiek 2 kan je het percentage S&P500 bedrijven zien waarvan de winst per aandeel in een gegeven kwartaal beter was dan de gemiddelde winstverwachting op Bloomberg. Voorlopig staat deze index boven de 80 procent, het hoogste niveau ooit, hoewel nog een aantal bedrijven moeten rapporteren en het uiteindelijke percentage lager kan uitvallen. De financiële gezondheid van de meeste bedrijven blijft in topvorm, mede dankzij het beter dan verwachte effect van de daling in belastingvoeten op de winsten van Amerikaanse bedrijven. Eén randbemerking hier is dat deze indicator vooral iets over het verleden zegt en niets over de toekomst, dus waakzaamheid blijft geboden. 

Beeld | CapitalatWork