Een vruchtbare kruisbestuiving

“De band met je leveranciers uitbouwen en positief benutten, is een kapitale voorwaarde voor succes.” Aan het woord is Eddy Govaerts, zaakvoerder van Govaerts Recycling, een bevlogen producent van duurzame producten in gerecycleerd plastic. Dat dit geen loze bewering is, bewijst de langdurige samenwerking met Beckhoff Automation. Beide bedrijven profiteren van elkaars expertise en onderhouden een long-term partnership dat de klassieke producent-leveranciersrelatie ver overstijgt.

Govaerts Recycling werd in 1997 opgericht door broer en zus Eddy en Marleen Govaerts, met de intentie om plasticafval om te zetten in nieuwe, duurzame kunststoftoepassingen. Aanvankelijk opereerden ze op experimentele basis, maar al snel schakelden ze over op machinale productie. “In 1998 hebben we een eerste zelf ontwikkelde machine in gebruik genomen en is de bal definitief aan het rollen gegaan”, vertelt Eddy Govaerts. “We zijn begonnen met trays en planken voor paardenstallen, maar al snel merkten we dat er nog heel wat andere opportuniteiten waren (bankprofielen, terrasplanken, wandbeschoeiing, steigerplanken, tuinschermen, speelobjecten, straat- en parkmeubilair …). Zo zijn er altijd maar machines en producten bijgekomen en zijn we inmiddels uitgegroeid tot een marktleider met internationale allure.”

Eddy Govaerts en Patrick Gielis

Continu optimaliseren
Govaerts Recycling ontwikkelt en fabriceert zijn producten in Alken en verdeelt ze onder de noemer Govaplast. Het bedrijf zet maximaal in op de ontwikkeling van vernieuwende concepten met een eigentijds design, is voortdurend op zoek naar geavanceerde productieprocessen en wil via zijn Cradle-to-Cradle-filosofie een actieve rol spelen in de realisatie van een circulaire economie. “We zijn geen afvalverwerkers, maar werken reversed: we vertrekken van de beoogde toepassing en gaan na welke grondstoffen we daarvoor kunnen gebruiken, welke machine we nodig hebben, hoe we duurzaam en economisch te werk kunnen gaan …”, legt Eddy Govaerts uit. “Om onze expertise maximaal te kunnen laten renderen, omringen we ons met de juiste mensen. Leveranciers zijn voor ons even belangrijk als klanten. Het langdurig partnership met Beckhoff Automation is hier het beste bewijs van. We beschouwen onze machines niet enkel als productie-eenheden, maar ook als databronnen die ons waardevolle informatie kunnen opleveren. Dankzij de Beckhoff-technologie kunnen we onze werking continu optimaliseren.”

Patrick-Gielis

Uitstekende wisselwerking
Beckhoff Automation is als fabrikant van PLC’s en sturingen een wereldwijde autoriteit op het vlak van automatisering. De band met Govaerts Recycling gaat al terug tot het einde van de jaren 90. “De beste oplossingen ontstaan in dialoog met de klant”, weet Patrick Gielis, general manager bij Beckhoff Belgium. “Dat geldt zeker ook voor ons partnership met Govaerts Recycling. Als we interessante nieuwe tools of toepassingen hebben, kunnen we ze steeds bij hen laten testen. Andersom doen zij regelmatig suggesties voor verbeteringen of nieuwe toepassingen.” Ook Eddy Govaerts is enthousiast over de manier van (samen)werken: “Wat me nog steeds enorm aanspreekt, is dat je met de Beckhoff-producten niet enkel machines kan aansturen, maar dat ze ook heel wat communicatiemogelijkheden bieden en compatibel zijn met onze eigen systemen. Al is het minstens even belangrijk dat het ook op menselijk vlak uitstekend klikt. Je kan gerust spreken van een vruchtbare kruisbestuiving.”
Eddy-Govaerts Govaplast

Gunstige impact
Dat er op deze succesformule nog lang geen sleet zit, bewijst de recente beslissing van Govaerts Recycling om een aantal motoren met assensturing te vervangen door customized Beckhoff-motoren en -sturingen. “De bestaande motoren konden we qua programmatie niet maximaal benutten, terwijl het met het oog op de optimalisatie van onze machines en productieprocessen belangrijk is dat we alle relevante data efficiënt kunnen consulteren, opslaan en bewaren”, licht Eddy Govaerts toe. “Gelukkig bood Beckhoff ons alweer een oplossing op maat. Hun systemen hebben onmiskenbaar een gunstige impact op ons rendement en de kwaliteit van onze producten.” Ook bij Beckhoff hechten ze erg veel belang aan de nauwe band met Govaerts Recycling: “Wat hen uniek maakt, is dat ze niet enkel gebruiker, maar ook machinebouwer zijn. Die zeldzame combinatie maakt de samenwerking erg interessant, want we leren enorm veel van hun expertise op het vlak van productietechnologie. De manier waarop zij met hun machines en processen omgaan, strekt andere bedrijven tot voorbeeld”, besluit Patrick Gielis.

Tekst | Tim Janssens  Beeld | Els Verbakel