Het Curriculum Vitae

Curriculum Vitae, in de volksmond vaak CV genoemd is een beknopte beschrijving van je opleidings- en arbeidsverleden. Professionals die verantwoordelijk zijn voor het werven en selecteren van personeel, scannen voor het lezen van een brief meestal eerst je CV waarbij de belangrijkste inhoudelijke elementen de werkervaring en de opleiding zijn. Je moet je realiseren dat er vaak veel reacties binnenkomen op een vacature.

Om ervoor te worden dat jouw CV opvalt moet je ervoor zorgen dat je CV niet alleen duidelijk is qua inhoud, maar zeker ook qua opmaak en taalgebruik. Een CV template kan het beste a-chronologisch geschreven worden om de simpele reden dat de meest recente ervaringen doorgaans het meest relevant zijn. Begin dus in het nu en werk terug naar het verleden.

Inhoud

Verzeker jezelf ervan dat de volgende zaken in je CV terugkomen in deze volgorde:

Persoonsgegevens
• Werkervaring
• Cursussen en opleidingen
• Talenkennis
• Hobby’s en extra curriculaire activiteiten
• Referenties

Opmaak

Zorg ervoor dat de opmaak (het uiterlijk) van je CV ertoe bijdraagt dat de lezer snel de informatie vindt die nodig is om een eerste selectie te maken. Maak hierbij bewust gebruik van opmaakprofielen, tabellen en bullets. Dit zorgt ervoor dat je CV rustig, professioneel en overzichtelijk is.

Taalgebruik

Zorg ervoor dat je taalgebruik kort en bondig is. Het gebruik van telegramstijl en opsommingen door middel van bullets is algemeen geaccepteerd. Het maken van spelfouten is uiteraard uit den boze, maar dat spreekt voor zich.

Lengte

Zorg ervoor dat je CV niet te lang is, maar zorg er wel voor dat je alle relevante informatie vermeldt. In twee á drie pagina’s kun je doorgaans de belangrijkste informatie vermelden.

Tips voor starters

Als je nieuw bent op de arbeidsmarkt heb je logischerwijs weinig werkervaring. Je kunt dit compenseren door de dingen die je wel hebt gedaan wat uitgebreider dan normaal toe te lichten. Denk hierbij aan je studie, stage- en afstudeerprojecten, bijbanen en buitenschoolse activiteiten. Zorg ervoor dat je de vermeldt welke competenties je bezit en de ervaring die je hebt opgedaan die relevant is voor het soort werk dat je doet. Op deze wijze kun je zonder echte werkervaring toch tot een volwassen CV komen.

Tips voor (zeer) ervaren mensen

Als je erg veel werkervaring hebt dan kan het zijn dat je CV erg lang wordt. Probeer ervoor te zorgen dat je niet over de drie pagina’s komt. Als dat het geval is probeer dan zaken in te korten, weg te laten of samen te vatten. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of het nog relevant is om na 10 jaar werkervaring je stageopdracht te vermelden.

Heb je een aantal cursussen gedaan rondom het zelfde onderwerp, vermeld dan diverse cursussen met betrekking tot “onderwerp” in plaats van elke cursus apart te vermelden. Je kunt ook de oudste werkervaringen samenvatten tot de periode, de werkgever en de functietitel. Probeer jezelf te verplaatsen in de huid van de beoordelaar en bedenk ook dat zaken weglaten vragen kan oproepen die je vervolgens in een gesprek kunt ophelderen.