Hoe optimaal bouwt u aan uw pensioen?

Als zelfstandige bent u er zich van bewust dat uw pensioen beperkt zal zijn en dat een eigen inspanning noodzakelijk is om later uw  huidige levensstandaard te  behouden. Aanvullende pensioenen zijn dan ook erg populair en sterk ingeburgerd in België. De overheid voorziet verschillende mogelijkheden met fiscale aftrek – op voorwaarde dat de spelregels gevolgd worden.

Het belang van een aanvullend pensioen is duidelijk.
“Met pensioenopbouw beoogt u enerzijds  het behoud van uw levensstandaard na de pensioenleeftijd en anderzijds wenst u een optimale fiscale aftrek van uw premies. Het pensioenstelsel in België berust op vier pijlers: het wettelijk pensioen, het extralegaal aanvullend pensioen (beter bekend als de tweede pijler), individueel pensioensparen met fiscaal voordeel en ten slotte vrije spaarinspanningen, ook wel eens het niet-fiscaal sparen genoemd. De meest voordelige combinatie vergt dan ook wat expertise.”

Voor alle zelfstandigen – ongeacht of ze een vennootschap hebben of niet – biedt de tweede pijler heel wat mogelijkheden.
“Voor iedere zelfstandige lijkt het me meest logisch te starten met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Via deze spaarformule kunt u als eenmanszaak, beoefenaar van een vrije beroep of als bedrijfsleider elk jaar een bedrag storten voor de opbouw van dat extra pensioen. Dit bedrag is aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen, waardoor uw sociale bijdragen verlagen. Er is geen premietaks verschuldigd, de premie is taksvrij en aftrekbaar in de personenbelasting. Maar het VAPZ heeft beperkingen. De premie die u ervoor kunt storten is geplafonneerd. Ze bedraagt maximaal 8,17 procent van uw netto belastbaar beroepsinkomen met een maximum van 3.187 euro in 2018.” 

Sinds 1 juli voorziet de wetgever voor zelfstandigen zonder vennootschap in een nieuwe spaarformule: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).
“Voor deze datum kon enkel de bedrijfsleider van een vennootschap een extralegaal pensioen opbouwen door het afsluiten van een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dit is een flexibele mogelijkheid om op eigen tempo een aanvullend pensioenbedrag bijeen te sparen. De premies die de vennootschap stort zijn 100% aftrekbaar als beroepskost, weliswaar beperkt tot de 80%-regel.  Via de “backservice”  is het mogelijk  retroactief over je hele loopbaan een bedrag bij te storten. De IPT kent ook een gunstige eindfiscaliteit.  Met de POZ kan nu ook de zelfstandige zonder vennootschap een extra aanvullend pensioen opbouwen naast het VAPZ.  Iedere storting levert een belastingvoordeel op van 30%.”

Voor het POZ moet u zich houden aan de 80%-grens.
“De som van uw wettelijk pensioen, uw VAPZ en POZ pensioen  mogen niet meer bedragen dan 80% van uw gemiddelde inkomen van de laatste 3 kalenderjaren. Dit zorgt ervoor dat al wie een gemiddeld inkomen heeft van minder dan 20.000 euro zich beter beroept op het VAPZ en dat in combinatie met het individuele pensioensparen waarbij u bij een max. storting van 960 euro voor 2018 een belastingvoordeel  hebt van 30%.

De pensioenopbouw van een zelfstandige moet  met de nodige zorg behandeld worden.
Bij Cuelenaere & Partners kan u als zelfstandige steeds terecht bij een van onze adviseurs. Zij gaan samen met u op zoek naar de meest voordelige combinatie. Als onafhankelijke makelaar kunnen wij ons beroepen op verschillende verzekeraars wat ons toelaat om het meest passend product voor onze klant aan te bieden.

Tekst en Beeld | Sven Jongbloet
Uitgelichte afbeelding: 
Sven Jongbloet, Zaakvoerder Cuelenaere & Partners, Zaakvoerder Wauters Dienstengroep Oosteeklo, Gevolmachtigd AXA bankagent