“Investeren in opwaardering van openbaar domein”

Aalst is een ideale biotoop om te ondernemen. De stad koestert de talloze bedrijven die er gevestigd zijn en getroost zich veel inspanningen om voor die ondernemingen het ideale kader te scheppen. Zo is er bijvoorbeeld voor acht van de tien bedrijventerreinen een vernieuwingsproces in gang gezet. Katrien Beulens, schepen van lokale economie, geeft tekst en uitleg.

BV: Wat maakt van Aalst een geschikte stad voor het bedrijfsleven?
Katrien Beulens: “We tellen 10 bedrijventerreinen. Wereldvermaarde bedrijven als Jan de Nul Group, Honda Belgium, Tupperware en Tereos-Syral kozen Aalst als vestigingsplaats. Met de ontwikkeling van nieuwe terreinen pompen we zuurstof in onze groeiende industrie, kmo’s en kantoorfuncties. Bovendien kunnen we rekenen op een bloeiend kleinhandelsapparaat: 700 winkels met een winkelvloeroppervlakte van bijna 60.000 vierkante meter bieden in het kernwinkelgebied een gevarieerd aanbod aan liefhebbers van shoppen. Het winkelhart heeft een unieke stervormige structuur met vijf gezellige winkelwandelstraten, die samenkomen op de Grote Markt. Elk jaar starten hier meer dan 100 ondernemers een eigen zaak. We stimuleren ondernemerschap door samenwerking met scholen. Zo participeren we in Broeikas, een koppelorganisatie voor studenten en jongeren die in regio Aalst ondernemen.”

BV: Welke evolutie merkt u in de werkloosheid?
Tineke Stockman, diensthoofd economie: “Die is in onze stad vorig jaar met 8,5% gedaald, wat gelijkloopt met het cijfer voor Vlaanderen. In juni dit jaar telden we 2954 werkzoekenden, waarvan meer dan 1500 mensen laaggeschoold zijn en minder dan één jaar werkzoekend. We merken wel een stijging van de werkloosheid met 2% bij personen met een arbeidshandicap.”

SiesegemkouterBedrijvenzone Siesegemkouter omvat 52 ha oppervlakte voor bedrijfskavels en meer dan 30 ha groen.

BV: Welke vernieuwingen plannen jullie voor de bedrijventerreinen?
Katrien: “Voor 8 terreinen is ondertussen een vernieuwingsproces in gang gezet. Voor de bedrijvenzone Dender Noord van 165 ha is het masterplan al afgewerkt en is er al een zogenaamde ‘bypass’ aangelegd. Om de verkeersafwikkeling van en naar het bedrijventerrein te verbeteren en om het goed nabuurschap te bevorderen met de woonbuurt werd het bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein losgekoppeld van het plaatselijk verkeer. Eerstdaags staat de heraanleg van de Hekkestraat op het programma. Dat is een investering van meer dan 4 miljoen euro. Onderzoek naar collectieve buffering van het hemelwater is nog aan de gang.”

BV: Hoe staat het met de ontwikkeling van het project Siesegemkouter?
Katrien: “In 2003 besliste de Vlaamse overheid om het gebied tussen de Siesegemlaan en de Gentse Steenweg in Aalst te bestemmen als industriegebied. De stad liet daarna een masterplan opmaken door het architectenduo Secchi-Viganò. Dat masterplan is bijzonder vooruitstrevend: de bedrijvenzone omvat 52 ha oppervlakte voor bedrijfskavels en meer dan 30 ha groen. In het betrokken gebied zijn er, naast de stad Aalst, nog diverse private eigenaars, waaronder een grote speler als Cordeel.  Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de regie van invulling van het terrein in handen te houden – via een kwaliteitskamer – heeft de stad  verschillende partners bijeen gebracht in een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst onderschrijft Cordeel het masterplan. Daardoor heeft de stad de garantie dat het bedrijventerrein Siesegem ook volgens deze principes wordt ontwikkeld. De bedrijvenzone zal exclusief bestemd zijn voor bedrijven actief in gezondheid en zorg, en zal worden uitgerust met een innovatiehub. Dat sluit aan bij de duidelijke strategische beleidskeuze van de stad om Aalst verder uit te bouwen tot zorgstad.”

Tekst | Bart Vancauwenberghe  Beeld | Stad Aalst
Uitgelichte afbeelding: 
Voor de bedrijvenzone Dender Noord van 165 ha is het masterplan al afgewerkt.