Noah Crauwels en Ben Bloemen laureaten van ‘Prijs VKW Limburg’

Beste eindwerken van Universiteit Hasselt i.s.m met Limburgse bedrijven bekroond

Werkgeversorganisatie VKW Limburg reikte zopas de ‘Prijs van VKW Limburg’ uit aan kersvers industrieel ingenieur Ben Bloemen en handelsingenieur Noah Crauwels van de Universiteit Hasselt. Zij ont­vingen elk deze bekroning voor hun uitmuntende masterproef in samenwer­king met een Limburgs bedrijf.

De Prijs van VKW Limburg be­kroont ieder jaar de beste masterproevenmet een belangrijke toege­voegde waarde voor een Limburgs bedrijf. Het is met dat criterium in het achterhoofd dat er binnen de fa­culteit Bedrijfseconomische Weten­schappen van de Universiteit Hasselt en binnen de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Hasselt en KU Leuven telkens één eindwerk de Prijs van VKW Limburg ontvangt, met het daaraan verbonden geldbedrag van 500 euro.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Wij breken al enkele jaren resoluut een lans voor een nog betere koppeling tussen de theorie op de collegebanken en de praktijk in het bedrijfsleven. Een goede theoretische onderbouw is uiteraard goed en noodzakelijk, maar onze bedrijven zoeken vooral medewerkers die ook voeling hebben met de praktijk. En een praktische masterproef is hier een belangrijke stap.”

Ter gelegenheid van de plechtige procla­maties werden vrijdagavond 29 juni  de Prijzen van VKW Limburg uitgereikt.  Kersvers handelsingenieur Noah Crauwels kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar ‘het effect van terminalselectie op het intermodaal voor- en natransport bij Move Intermodal’  Industrieel ingenieur Ben Bloemen maakte dan weer indruk met zijn masterproef ‘Ontwerpen van een hydraulisch aangestuurde veebehandelbox volgens het poka-yoke-principe’ bij AJK in Kaulille, die op basis van dit eindwerk deze zomer een eerste prototype zullen realiseren.  De twee laureaten kregen niet alleen een cheque van 500 euro mee naar huis, maar worden door Jong VKW Limburg en VKW Limburg ook getrakteerd op een aantal bedrijfsbezoeken en  twee seminaries naar keuze.


Noah Crauwels ontving de Prijs van Bas van de Kreeke,gedelegeerd bestuurder van van de Kreeke en  ere-voorzitter van VKW Limburg
Uitgelichte foto boven: 
Kersvers industrieel ingenieur Ben Bloemen kreeg de prijs uit handen van Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg