“Ondersteunen van lokale economie is een prioriteit”

Het Texas van Vlaanderen leeft meer dan ooit. Kortrijk heeft die bijnaam dan ook niet gestolen. De bedrijven boeren goed, de tewerkstelling ligt zeer hoog en alle indicatoren wijzen op een goed ondernemersklimaat. Burgemeester Vincent Van Quickenborne wil ook in de toekomst de nodige inspanningen leveren om die hoogconjunctuur te laten aanhouden.

BV: Wat drijft ondernemingen naar Kortrijk?
Vincent Van Quickenborne: “Ze weten dat onze stad de lokale economie maximaal ondersteunt. In een onderzoek dat Het Nieuwsblad vorig jaar liet uitvoeren, haalden we als enige in de regio zelfs de maximumscore. Dat danken we onder meer aan Hangar K, een co-creatiehub waar starters, groeiers en gevestigde bedrijven met elkaar zullen samenwerken om onze economie verder te digitaliseren. Dat is uniek in België omdat we, samen met verschillende bedrijven en de vier Kortrijkse instellingen voor hoger onderwijs, samenwerken om een ecosysteem te creëren voor de creatieve maakeconomie.”

BV: Die creatieve maakbedrijven kunnen onder meer terecht op de vrij jonge bedrijvenzone Evolis. Hoe staat het met de invulling van die site?
“Van de 34 hectare verkoopbare oppervlakte zijn nog maar 7 hectare beschikbaar. We zijn streng in onze selectie en laten enkel creatieve maakbedrijven toe. Zo creëren we een interessante mix van bedrijven met uitdagende jobs en gaan we de braindrain tegen. Binnenkort zitten we aan vijftien bedrijven. De voorbije jaren zorgde Evolis mee voor een exogene groei, door bedrijven van buiten Kortrijk hier te lokaliseren. Daarom maken we er werk van om Evolis in de toekomst met nog eens 20 hectare uit te breiden.”

BV: Welke evoluties zijn er in andere bedrijvenzones?
“Momenteel zijn we bezig met de verkoop van de Emdeka-site in Bellegem. Op deze vrijgekomen bedrijfssite hebben we ruimte voor een zevental kmo’s. Binnen enkele maanden starten we in Marke met de verkoop van ruimte op de site Torkonjestraat, met plaats voor tien à vijftien bedrijven. Ook Kortrijk-Noord, een bedrijventerrein dat we delen met Kuurne, kende recent een grote uitbreiding. Daarnaast zijn we er voorstander van om bedrijvigheid in de stad te houden. Er komen een aantal bedrijfssites vrij in Kortrijk, midden in de stad. In plaats van die sites vol te bouwen met appartementen, willen we daar een mix van wonen, werken en ontspannen maken.”

BV: Welke signalen vangt u op uit de middenstand?
“Door het stijgend aandeel van e-commerce en de concurrentie van baanwinkels, is het belangrijk om onze kern te versterken en voor echte winkelbeleving te zorgen. Dat doen we onder meer met Kortrijk Zaait, een project waarbij we startende ondernemers een plaats geven in handelspanden aan voordelige tarieven. Dat zorgt voor heel wat leuke, experimentele zaken in het centrum. Mensen zijn nieuwsgierig om die te ontdekken.”

BV: In Kortrijk is een enorme transformatie aan de gang. Welke projecten illustreren dat het best?
“Dat blijkt vooral uit de aanpak van de stations­omgeving, met de bouw van een nieuw station en de volledige nieuwe aanpak van de omgeving, Kortrijk Weide, een nieuw stadsdeel waar je kan ondernemen, sporten, feesten en rusten en de verlaging van de Leieboorden, waardoor we aan de bekende Broeltorens een oase van rust en groen creëren.”

Tekst | Bart Vancauwenberghe Beeld | Stad Kortrijk