Vastgoed aan de kust zit in de lift

Het gaat vrij goed met het vastgoed in de kuststreek, stelt CIB Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) tot haar tevredenheid vast. “De vraag en het aanbod zijn vrij groot, maar er zijn nog bepaalde uitdagingen om beide optimaal op elkaar af te stemmen,” zegt Dirk Coelus, voorzitter CIB Kust.

BV: Waarom investeren mensen anno 2016 in vastgoed aan de kust?
Dirk Coelus: “Sowieso was het al een mogelijke belegging als alternatief voor financiële producten, maar de interesse is nog gestegen door het lage rendement van bankproducten. Bovendien is een pand aan de kust meer dan een duurzame investering: voor heel wat mensen is het een tweede verblijf, waarvan ze genieten, met kinderen en kleinkinderen, om er op termijn eventueel zelfs definitief te gaan wonen.”

BV: Hoe is de markt de jongste jaren geëvolueerd?
“Na de crisis van 2008 kende de markt in 2010 en 2011 een dipje, maar de jongste jaren merken we weer een heropleving van de vraag. Die tendens wordt gestaafd door de barometer van de notarissen. Omwille van de crisis hebben heel wat mensen lang gewacht, om uiteindelijk toch de knoop door te hakken.”

Kopers panden Belgische kust investeren in renovatie

BV: Welke zijn de belangrijkste uitdagingen?
“Voor nieuwbouw is het geen sinecure om nog betaalbare gronden te vinden die een garantie vormen voor rendabele projecten. In de renovatiemarkt merken we dat heel wat appartementen dateren uit de periode 1960 tot 1980 en aan vernieuwing toe zijn. Deze appartementen worden nu meer en meer verkocht door de oudere generatie van eigenaars.  Zeker als het appartement van overleden ouders moet worden verdeeld onder meerdere kinderen, wordt beslist om het te verkopen. De nieuwe koper zal dan vaak investeren in zijn aankoop.”

BV: Welke juridische struikelblokken zijn er?
“Als een projectontwikkelaar een bestaand appartementsblok volledig wil renoveren, heeft hij daar het akkoord van alle eigenaars voor nodig. Vaak zie je dan dat het project vertraging oploopt, of zelfs helemaal niet doorgaat, door het negatief antwoord van een van de eigenaars, die dat vaak doet om te speculeren op een betere prijs. Eigenlijk is er een juridische aanpassing nodig om zo’n situatie te deblokkeren, bijvoorbeeld door te stipuleren dat er voor zo’n akkoord wel een grote meerderheid, maar geen 100% toestemming van alle eigenaars vereist is.”

BV: Hoe spelen jullie als beroepsfederatie in op recente markttendensen?
“We analyseren zorgvuldig de markt en formuleren vanuit die bevindingen regelmatig voorstellen naar beleidsmakers, zodat het juridisch kader goed op de huidige noden is afgestemd. We zien de toekomst positief tegemoet, onder meer omdat er door de toenemende vergrijzing vermoedelijk een nog grotere vraag naar vastgoed aan de kust zal ontstaan.”

Tekst: Bart Vancauwenberghe
Beeld: CIB