“Het wordt mogelijk om complexere taken uit te voeren”

Sinds begin dit jaar dragen beschutte en sociale werkplaatsen de gezamenlijke naam ‘maatwerkbedrijven’. Bewel – één van de grootste spelers van het land in de sociale economie – toont zich klaar voor de omschakeling. “Dit decreet stelt ons in staat om andere profielen aan te trekken, en zo ook complexere taken voor onze rekening te nemen.” Bovendien is Bewel koploper qua begeleiding in enclavewerking. “Maar liefst 35% van de mensen werken op de werkvloer bij klanten. We zijn dus al een heel eind op weg naar doorstroom richting reguliere economie. En da’s één van de belangrijkste doelstellingen van het decreet.”

Op 1 januari 2019 trad het Maatwerkdecreet in werking. Dit decreet heeft een grote impact op de 49 beschutte en 86 sociale werkplaatsen in Vlaanderen: voortaan dragen ze de gezamenlijke naam ‘maatwerkbedrijven’. Deze 135 sociale economiebedrijven stellen samen meer dan 31.000 mensen tewerk die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terechtkunnen.

Andere profielen = complexere taken… en dus bredere dienstverlening  

Achter de naamswijziging schuilt een dieper verhaal, weet Johan Bongaerts (algemeen directeur Bewel): “De sociale economie stelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk. De twee grootste takken binnen de sociale economie zijn de beschutte en de sociale werkplaatsen. In de beschutte werkplaatsen– zoals Bewel – zijn vooral mensen met een cognitieve beperking actief. Zij richten zich op industriële activiteiten en productie. In sociale werkplaatsen zijn veeleer mensen met een psychosociale problematiek aan de slag. Deze organisaties zijn eerder dienstverlenend van aard (bv. maaltijdbedeling, sociale restaurants, poetsdienst, groenzorg,…).”

Als werkgever ziet Bewel kansen in de samensmelting. “Als maatwerkbedrijf kunnen we nu ook makkelijker mensen met een psychosociale problematiek rekruteren. Daarnaast zetten we de deur ook verder open voor vluchtelingen en langdurig werkzoekenden. Het gaat vaak om mensen met een ander profiel. Dit betekent dat we moeilijkere opdrachten aankunnen. Door onze dienstverlening te verbreden spelen we in op de vraag van klanten. Zij vragen almaar vaker ondersteuning bij complexere taken. Uiteraard bieden we gepaste omkadering aan deze nieuwe profielen. Wij begeleiden onze werknemers namelijk heel intensief op de werkvloer”, aldus Johan.

De komende maanden gaat Bewel volop op zoek naar deze mensen. “Er zit potentieel in onze provincie. In Limburg zijn er zo’n 1.500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op zoek naar werk. En de komende jaren komen daar nog een 1.500-tal jongeren bij, die momenteel nog op de schoolbanken zitten. In september draaien al 25 stagiaires uit het BUSO-onderwijs mee. Daarnaast rekenen we op instroom via VDAB en GTB. Maar we komen zelf ook uit ons kot, om onsals aantrekkelijke werkgever in de markt te zetten. De term ‘maatwerkbedrijf’ helpt daar alvast bij. Dat woord roept veel positievere gevoelens op dan ‘beschutte werkplaats’ én de vlag dekt de lading beter. Want maatwerk is exact wat we doen: ingewikkelde processen opdelen in eenvoudige repetitieve taken, zodat onze mensen werk op hun maat kunnen uitvoeren.”

Koploper qua begeleiding in enclavewerking
In het Maatwerkdecreet schuilen dus kansen voor de sociale economie. Maar de nieuwe wetgeving legt ook verplichtingen op. De voornaamste uitdaging ligt in het begeleiden en coachen van werknemers. Hieraan koppelt de Vlaamse overheid ook de doelstelling inzake doorstroom naar de reguliere economie.

Een pittige uitdaging, weet Johan Bongaerts: “De lat ligt hoog. En voor sommige mensen – bijvoorbeeld de collega’s die hier al decennialang werken – is doorstroom allicht niet haalbaar. Bewel is al heel intensief bezig met persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, om talenten te versterken en collega’s zelfredzamer te maken. Bovendien werkt maar liefst 35% van onze mensen in enclaves: dat betekent dat een Bewel-werknemer gemiddeld 50,76 dagen meedraait op de werkvloer bij onze klanten, terwijl het gemiddelde in de Vlaamse sociale economie op 28,36 dagen ligt. Bewel is koploper qua integratieen verkleint zo de afstand tot de arbeidsmarkt.”