Zou jij ook gespreid moeten beleggen?

Kiezen voor gespreide fondsen

Als je gaat beleggen en je verdiept in de financiële adviezen, kom je vaak de stelling tegen dat gespreid beleggen de meest verstandige keuze is. Door je portefeuille over meerdere fondsen te verdelen, lopen je volgens deze gedachtegang het minste risico. Maar is dit wel zo? Levert het spreiden van jouw beleggingsgeld echt een hogere opbrengst op, bijvoorbeeld als je belegt via Besmartib? Of zijn er wellicht nog andere en slimmere manieren om jouw rendement op belegd geld te vergroten?

Houd rekening met schommelingen en kies het juiste instapmoment

De vermogensbeheerder Schroders heeft bovenstaande kwestie onderzocht en komt tot de conclusie dat slim beleggen subtieler in zijn werk gaat dan alleen de beleggingen te spreiden qua portefeuille. Naast een spreiding van fondsen, zo concludeert het onderzoek, is het ook van belang om te kiezen voor een spreiding van de instapmomenten via een beleggingsinstantie als Besmartib. Omdat de financiële koersen vrij snel en onverwacht op en neer kunnen gaan, leidt op diverse momenten inleggen tot een verminderd beleggingsrisico.

Dollar cost averaging-strategie

De strategie die Schroders aanprijst en inzet op zowel gespreid beleggen qua fondsen via Besmartib als gespreid beleggen qua instapmomenten, wordt ook wel dollar cost averaging-strategie genoemd. Bij deze aanpak worden met eenzelfde bedrag aandelen aangekocht op periodieke momenten over een langere periode. Het complete investeringsbedrag wordt dus niet in één keer ingezet, maar gespreid over een langer tijdvak. Hiermee wordt het beleggingsrisico optimaal verlaagd, doordat hoge en lage pieken op deze manier gladgestreken worden.

Een genuanceerd beeld: gespreid periodiek inleggen niet gunstig over

Via diverse berekeningen kwam vermogensbeheerder Schroders tot de opmerkelijke conclusie dat bij een inleg van een bedrag van zo’n 12.000 euro ten tijde van een sterk negatieve markttendens, het verlies door inzet van de dollar cost averaging-strategie beperkt werd van 40 procent tot 28 procent. Deze berekening betrof de periode 2008-2018. Toch is gespreid periodiek inleggen niet altijd gunstig, in elk geval niet op de langere termijn van enkele decennia. Wanneer deze strategie vanaf 1988 was toegepast en je als belegger elke maand zo’n honderd dollar inlegde, had je als belegger in de MSCI World Total Return Index een rendement behaald van 3,9 procent. Wie echter in 1988 een bedrag van zo’n 37.3200 dollar in één keer had geïnvesteerd, had een aanzienlijk hoger rendement behaald van liefst 7,9 procent. Langetermijnbeleggen is – althans historisch gezien – dus gunstiger over een tijdsbestek van één decennium in plaats van bijvoorbeeld twee of drie decennia.