In 2015 brachten we 9,1 miljoen euro durfkapitaal samen

Al sinds 2004 brengt BAN Vlaanderen ondernemers op een gestructureerde manier in contact met investerende business angels. Jaarlijks leidt dit gemiddeld tot zo’n 30 investeringen van gemiddeld 150.000 euro. In de Hasseltse hoofdzetel brengt algemeen directeur Reginald Vossen voor ons de kracht van het netwerk in kaart.

BV: Welke bedrijven komen er aankloppen bij BAN Vlaanderen?
Reginald Vossen: “Onze financiering is vooral gericht naar risicovollere projecten. Projecten dus, die minder makkelijk een lening kunnen afsluiten bij de banken. Van de bedrijven die bij ons aankloppen is zo’n 30-35 % actief in de technologiesector, de overgrote meerderheid is dat echter in meer traditionele sectoren zoals energie, milieu en gezondheid. Deze laatste sector wordt opvallend goed onthaald bij onze investeerders. Met deze verscheidenheid zijn we, ten opzichte van gelijkaardige spelers in andere Europese landen, eerder uniek en ik ben ervan overtuigd dat die uniciteit ook ons succes verklaart. We zijn zeer performant voor het relatief kleine gebied dat we bedienen.”

BV: Wie zijn de investeerders of business angels?
“Onze leden, ondertussen zo’n 200 in heel Vlaanderen, zijn op zoek naar een onderbouwd project om hun risicokapitaal in te investeren en hun expertise te delen met jonge ondernemers. Doorgaans investeren ze zo’n 10-12% van hun vermogen in vijf tot acht dossiers tegelijkertijd. Ze doen dit via een netwerk als het onze omdat ze via dit netwerk ook in contact komen met andere investeerders met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen. We proberen via onze diensten en expertise voor zowel onze ondernemers als onze investeerders een kader te scheppen waarin ze op een zo comfortabel mogelijke manier kunnen gaan praten.”

BV: Hoe verloopt een financieringsaanvraag via BAN Vlaanderen?
“Jaarlijks ontvangen we ongeveer 500 aanvragen die door onze coördinatoren worden gescreend. Daarvan worden er zo’n 100 weerhouden, die, na een goede voorbereiding, kunnen worden voorgesteld tijdens een van onze maandelijkse matching events, waarop er telkens tien tot twaalf projecten aan bod komen. Gemiddeld willen er na een succesvolle presentatie zo’n acht tot twaalf business angels verder nagaan of ze in je project willen stappen.”

BV: Zit jullie werk er dan op?
“Neen, toch niet (lacht). Onze ervaring leert dat onze rol net in die fase, wanneer investeerders en ondernemers wat aan het snuffelen gaan, cruciaal is. We treden tijdens deze gesprekken dan ook op als objectieve facilitator. Onze deal guides zijn zelf business angels en gaan dus met kennis van zaken mee rond de tafel zitten tijdens de onderhandelingen. Deze hele fase kan vier tot tien maanden in beslag nemen. Dat betekent dat je als ondernemer ook tijdig met je financieringsvraag moet komen, in het beste geval nog voor de nood aan een financiering er is. Jaarlijks behalen we zo’n 25 tot 30 investeringen van gemiddeld 150.000 euro. Via deze investeringen maken we dan ook de weg vrij naar bijkomende andere investeringen, zoals bijvoorbeeld deze van ons eigen investeringsfonds of Participatiefonds Vlaanderen. In 2015 wist BAN Vlaanderen maar liefst 9,1 miljoen euro durfkapitaal samen te brengen. Daarmee kregen 27 Vlaamse starters een financiële duw in de rug.”

BV: Hoe lang blijven de business angels doorgaans participeren?
“De investeerders blijven gemiddeld acht tot tien jaar aan boord en pikken zo de eerste groeicurve van het bedrijf mee. Vervolgens zijn er verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van de groeiambities van de ondernemer en de opportuniteiten die zich voordoen. Misschien heeft het bedrijf de interesse van een grotere nationale of internationale speler gewekt en wordt het overgenomen? Of misschien wil de ondernemer het bedrijf zelf terug volledig in handen nemen? Soms neemt een internationaal investeringsfonds ook de aandelen van de business angel over. Het is in elk geval niet de bedoeling dat de business angel aan boord blijft en zelf ondernemer wordt. Zijn rol in het bedrijf is vooral adviserend, anders zou dit immers ook zijn rol in andere bedrijven belemmeren.”

BV: Nieuwe financieringsmogelijkheden als crowdfunding worden steeds belangrijker. Hoe gaan jullie daarmee om?
“Wij vinden dit absoluut positief. Hoe meer ondernemers de kans krijgen om hun verhaal te realiseren, hoe beter. Het concept crowdfunding is dan ook heel positief, maar heeft wél nood aan een duidelijk wettelijk kader, dat er binnenkort zit aan te komen. Vandaag is er nog te weinig transparantie, zeker op het vlak van equity crowdfunding, waarbij je aandelen koopt in een bedrijf. De rentabiliteit is maar beperkt als je kleine bedragen investeert, maar hierover wordt niet altijd transparant gecommuniceerd. Crowdfunding moet interessant genoeg zijn voor iedereen die wil investeren. Ik denk dat hierin ook een rol voor ons netwerk is weggelegd. Wij staan immers dicht bij die dossiers waarvoor crowdfunding interessant kan zijn. Een combinatie van een business angel en crowdfunding kan alleen maar goed zijn: investeert er ook een business angel mee aan dezelfde voorwaarden als die vele kleinere investeerders, dan kan hij niet alleen zijn belangen maar ook die van die vele investeerders behartigen. Ik geloof heel sterk in deze vorm van hybride investeringen.”

Tekst: Hilde Neven
Beeld: BAN Vlaanderen/Jerrie De Brie