Abonneren

INSPIREREN IS ONS ADAGIUM
BUSINESS VLAANDEREN is redactioneel onafhankelijk en gericht op de regionale economie. De focus ligt hierbij vooral op mensen. Diepgravende interviews leggen de drijfveren en idealen bloot van spraakmakende ondernemers en bestuurders. Belangenorganisaties, overheid en zakelijke netwerken zullen via BUSINESS VLAANDEREN communiceren waardoor het tijdschrift ook een netwerkfunctie heeft.

 


 

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW
Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW
KBC Bank IBAN BE80 7310 2514 2977
BIC KREDBEBB
t.a.v. Louwers Mediagroep BVBA
o.v.v. BUSINESS VLAANDEREN

 


 

Informatie over abonnementen:

info@louwersmediagroep.be

Tel. +32 50 36 81 70

 


 

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.

 


 

Opzeggingen

Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.