Bedrijfsvastgoed met een mooie strik rond

De zoektocht naar een passende site is een moeilijke uitdaging voor nieuwe ondernemingen of voor bedrijven die te krap zitten op hun huidige locatie. Zeker in Oost-Vlaanderen ontpopt Salenko zich tot de partner die hen de juiste oplossing aanreikt. Met meer dan een kwarteeuw ervaring in de branche is zaakvoerder Marc Peeters ook de vertrouwenspersoon voor investeerders en beleggers die hun kapitaal willen laten renderen.

Salenko is al sinds 1965 een naam als een klok in de branche van het bedrijfsvastgoed. In 1993 nam Marc Peeters de zaak over. “Wij focussen ons vooral op de Oost-Vlaamse markt, maar hebben ook in West-Vlaanderen onze tentakels gespreid. Zeker in Oost-Vlaanderen wordt het door de schaarste en de lage rotatiegraad almaar uitdagender om valabele panden voor de industrie te vinden.”

BV: In welke mate biedt herbestemming een oplossing?

“Dat is iets waar wij sterk en succesvol op inzetten. We zijn het kantoor dat de meeste verouderde sites een nieuwe invulling heeft gegeven; deels door herbestemming, deels door de site(s) op te splitsen. Meestal gaat het om sites van 6 tot 10 hectare, die we in samenspraak met de eigenaars optimaal trachten te valoriseren. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ligging van de site (bij voorkeur aan de straatzijde), de situering van de nutsleidingen én de bereidheid van de desbetreffende stad of gemeente om hieraan mee te werken. Zeker bij leegstaande panden die een mooie nieuwe invulling krijgen, werkt de lokale overheid daar gelukkig graag aan mee. Toch moeten er volgens ons sowieso ook nieuwe bedrijventerreinen komen, want met herbestemming alleen krijg je niet iedereen onder dak. Dat is noodzakelijk, want bedrijven zijn toch een garantie voor werkgelegenheid en welvaart.”

BV: Over leegstand gesproken: hoe moeilijk is het om dergelijke winkelpanden in stadscentra een nieuwe toekomst te geven?

“In grote steden valt dat doorgaans goed mee, omdat er ook voldoende horeca, beleving en toerisme is. Bij middelgrote steden ligt dat een pak moeilijker en zie je heel wat retail verhuizen naar geconglomereerde baanwinkelcentra. Wie shoppen in de binnenstad aantrekkelijk wil maken, voert best een aantrekkelijk parkeerbeleid. In sommige steden mag je bijvoorbeeld de eerste dertig minuten gratis parkeren, wat een goede zet is. Zo lok je tenminste nog mensen naar de centra. In steden met een moeilijke mobiliteit én waar het bovendien duur parkeren is, voelen de mensen zich niet geroepen naar de binnenstad te komen. Gent is daar helaas een voorbeeld van. Op die manier devalueer je een stad.”

BV: Op welke manier probeert Salenko het verschil te maken?

“We hebben niet alleen veel ervaring in bedrijfsvastgoed an sich en de herbestemming ervan, maar zijn ook sterk gespecialiseerd in investeringsvastgoed, waarbij we het kapitaal van investeerders en beleggers laten renderen. Ook bij het overlaten van patrimoniumvennootschappen zorgen we voor aangepaste begeleiding. Ten slotte kunnen bedrijven bij ons ook terecht voor ‘sale & lease back’-formules als ze hun vastgoed uit hun balans willen halen en meer geld beschikbaar willen hebben voor hun corebusiness.”

Tekst | Bart Vancauwenberghe  Beeld | Kurt Desplenter