CEO die mee investeert

Het is de belangrijkste bezorgdheid van Vlaamse familiebedrijven: na jaren met hart en ziel een succesvolle zaak te hebben uitgebouwd met flink wat personeel en een gezonde omzet, zijn de ondernemers begrijpelijkerwijze enorm begaan met de vraag hoe ze de toekomst van hun bedrijf kunnen veilig stellen.

Je onderneming heeft een succesvolle niche uitgebouwd, aardig wat personeel tewerkgesteld en houdt daar meestal een goede cent aan over. Alleen nadert de eigenaar-bedrijfsleider de pensioenleeftijd en is in tweestrijd.

Moet hij de onderneming verkopen? Het liefst zou hij het bedrijf behouden, maar dat vergt een nieuwe bedrijfsleiding en die is niet altijd voorhanden binnen de familie. Tegen wil en dank één van zijn eigen kinderen aan het roer plaatsen? Of op zoek naar een bekwame CEO die zich met een inkoop stevig (ver-)bindt? Daarnaast zijn er ook starters of groeiende kmo’s waarvan de ondernemer steun zoekt bij een ervaren manager voor de dagelijkse operationele leiding.

Matchmakers met meerwaarde
Management Capital Connectors reikt een geschikte oplossing aan. “MCC is een matchmaker die ondernemingen begeleidt in de zoektocht naar een bedrijfsleider wiens bekwaamheid buiten kijf staat en die zich tegelijk inkoopt in het bedrijfskapitaal”, vertelt oprichter Geert Motmans. “Kortom, dit nieuwe platform zorgt voor een match met iemand die zich duurzaam verbonden voelt met de passie en doelstellingen van de onderneming. Dat we daarbij sterk inzetten op discretie én tegelijk beschikken over een sterk netwerk met contacten voor de aan- en verkoop van bedrijven, zijn alvast grote troeven.”

Management Capital Connectors is een discrete draaischijf die drie partijen connecteert: eigenaars van familiebedrijven en kmo’s die op zoek zijn naar een externe bedrijfsleider die zich wil verankeren in hun bedrijf en kapitaal; bedrijfsleiders die er naar streven om financieel te participeren in de onderneming die ze zelf mogen leiden; investeerders die willen investeren in een solide onderneming met een professioneel en geëngageerd management.

Discretie verzekerd
Geert Motmans merkt zelf op dat het in Vlaanderen niet ontbreekt aan vraag en belangstelling vanwege elk van de drie noodzakelijke partners om zo’n project met succes af te ronden. Wel ontbreekt het aan een professioneel en discreet kanaal. “De kunst bestaat erin om de juiste partijen bij elkaar te brengen en in vertrouwen te begeleiden in dit proces.”

Maatwerk van de bovenste plank
Dat laatste ligt niet voor de hand. De succesvolle realisatie van dergelijke opdracht vergt enerzijds ervaring op het hoogste niveau op het vlak van human resources, juridische afspraken en financiering en anderzijds het vertrouwen en de juiste adresboekjes om die partijen op een discrete manier bij elkaar te brengen.

“We zijn dit initiatief gestart na het afronden van een aantal gelijkaardige projecten. Daarbij stelden we vast dat een pasklaar aanbod voor dergelijke vraag nog niet bestond in Vlaanderen, een markt die nochtans rijk is aan familiebedrijven en kmo’s”, aldus nog Motmans.

Breed draagvlak
“Met de opstart van MCC gaan we niet over een nacht ijs: we hebben enkele content partners aangetrokken die het concept ook in andere Vlaamse provincies uitdragen. Zo steunen content partners Deloitte, KBC, Van Havermaet, Moore Stephens Verschelden en Monard Law al dit initiatief.”

www.managementcapitalconnectors.be

Beeld | Daniel Hens B2B-Photography
Foto: Geert Motmans